Trang chủ > Tin tức > Nội dung
Cấu trúc và cách sử dụng truyền dùng một lần kết nối ống
Mar 04, 2017

Dùng một lần truyền kết nối chính cấu trúc:
Sản phẩm này chủ yếu là từ các loại thuốc vào mũ bảo hiểm vào đầu nối cổng y khoa, ống thông, lưu thư mục bộ lọc chất lỏng, một loại thuốc, một thành phần của joint helmet ma túy. Ống thông sử dụng thiết bị truyền máu (chất lỏng) với chất liệu mềm polyvinyl clorua (PVC), mũ bảo hiểm vào ma túy, vào kết nối thuốc, stream clip, bộ lọc chất lỏng, một kết nối cửa hàng thuốc, ra ngoài mũ bảo hiểm có sử dụng vật liệu acrylonitrile-butadiene-styrene copolymer (ABS).
Phạm vi áp dụng:
Dùng một lần truyền kết nối và sử dụng các thuộc tính:
Sản phẩm này là chất lỏng lọc có thể được cấu hình chủ yếu cho việc truyền các bộ máy (truyền bộ, máy bơm truyền dịch, ống tiêm, bơm tiêm) được sử dụng cho còn trong quá trình truyền chất lỏng để sử dụng.