Trang chủ > Tin tức > Nội dung
Một số chi tiết của ánh sáng truyền cho sử dụng duy nhất phân tích
Mar 04, 2017

1, đầu tiên ánh sáng được sử dụng trong truyền cho sử dụng duy nhất là một cấu trúc hai tầng, ánh sáng của nó chủ yếu ở các lớp bên trong của dung môi ánh sáng
2, các ánh sáng truyền cho sử dụng duy nhất có một hiệu suất rất ổn định, ánh sáng
3, đo chính xác của ánh sáng truyền cho duy nhất sử dụng chủ yếu được thể hiện trong thiết bị
4, trong quá trình sử dụng một truyền tối duy nhất sử dụng vô trùng tay áo bảo vệ
5, sử dụng đơn loại truyền ánh sáng cũng là rất nhiều, có thể sử dụng có chọn lọc
Về tối truyền đơn cho biết thêm chi tiết sẽ tiếp tục phân tích sau này.