Trang chủ > Tin tức > Nội dung
Thủ tướng Trung Quốc ký kết Quy chế giám sát thiết bị y tế
Jul 11, 2017

Thủ tướng Trung Quốc Li Keqiang đã ký một quy định sửa đổi về quản lý và giám sát các thiết bị y tế nhằm chuẩn hóa việc sử dụng thiết bị y tế lớn và đảm bảo an toàn.


Việc sửa đổi nhằm mục đích thúc đẩy sự phân bổ hợp lý nguồn lực y tế và ngăn ngừa các tổ chức y tế lạm dụng dụng cụ để tăng thu nhập của họ.


Theo quy định, danh mục thiết bị y tế lớn sẽ được Hội đồng Nhà nước phê duyệt và các cơ quan y tế sẽ giám sát và đánh giá việc sử dụng các thiết bị này.


Theo các chuyên gia, các cơ sở y tế cần được sự chấp thuận của các cơ quan y tế ở tuyến tỉnh và các tỉnh trước khi lắp đặt thiết bị y tế lớn.


Các cơ sở lắp đặt thiết bị y tế lớn cần phải có các điều kiện kỹ thuật cần thiết, khả năng sử dụng thiết bị, các cơ sở phụ trợ và kỹ thuật viên có trình độ.


Theo các chuyên gia, cần có hướng dẫn và thẻ của Trung Quốc về các thiết bị y tế nhập khẩu, trong khi đó các doanh nghiệp xuất khẩu thiết bị y tế phải đảm bảo đáp ứng các yêu cầu của các nước.


Quy định này có hiệu lực ngay sau khi xuất bản.