Trang chủ > Triển lãm > Nội dung
Ưu và nhược điểm của truyền tĩnh mạch dùng một lần
Mar 04, 2017

Ưu điểm chính
1, dễ dàng để đạt được hiệu quả của nồng độ ma túy, và có thể được yêu cầu để duy trì ảnh hưởng của nồng độ liên tục
2, các cơ bắp và mô dưới da, kích thích ma túy qua tĩnh mạch.
3, có thể nhanh chóng thêm sự mất mát của cơ thể hoặc máu.
4, truyền tĩnh mạch dinh dưỡng.
Chính bất lợi
1, không đúng điều trị nhiễm trùng hệ thống hoặc bản địa hoá.
2, ma túy lieàu hoặc thả quá nhanh chóng, dễ dàng để sản xuất phản ứng bất lợi, hay thậm chí đe dọa cuộc sống.
3 truyền dịch quá nhiều, liên tục, gây ra tình trạng quá tải lưu thông hoặc sự mất cân bằng điện phân.
4, tăng iatrogenic bệnh.