Trang chủ > Triển lãm > Nội dung
Sản xuất vật liệu truyền dùng một lần
Mar 04, 2017

Dùng một lần truyền tập chủ yếu được sử dụng cho truyền tĩnh mạch sau aseptic chế biến, các thiết lập của tĩnh mạch và các chất lỏng kênh phổ biến dùng một lần vật tư y tế. Dùng một lần truyền bằng kim, mũ bảo hiểm, ống truyền, các bộ lọc chất lỏng, điều chỉnh tốc độ dòng chảy, nhỏ giọt Cup, Cork đâm thủng, intake manifold máy lọc kết nối. Truyền thống truyền PVC làm nguyên liệu sản xuất, hiệu suất cao polyolefin những nhựa nhiệt dẻo (TPE) được coi là sản xuất truyền dùng một lần đặt an toàn hơn và hiệu suất cao vật liệu. Bây giờ đó là một vật liệu không chứa DEHP, là tham gia vào một chương trình khuyến mại quốc gia. Thiết lập truyền dùng một lần được sử dụng với kim tiêm tĩnh mạch dùng một lần, chủ yếu được sử dụng để truyền lực hấp dẫn.
Của chính xác lọc truyền bộ máy để ngăn chặn chất lỏng không tan hạt lớn hơn 5 micron đường kính vào cơ thể để giảm truyền gây ra thiết bị ngoại vi mạch embolization, tổ chức u, viêm tĩnh mạch, khối u, ung thư gây ra phản ứng như bồi thường thiệt hại. Infusion lọc vừa độ mở ống kính thường 15 micron, hạt khó đánh chặn nhỏ hơn 15 μm đường kính, và chất lỏng các hạt lớn hơn 10 μm trong chỉ có khoảng 1%, hạt nhỏ hơn 10 micron là khoảng 98%, phản ứng bất lợi và các ảnh hưởng lâu dài của truyền là không thể tránh khỏi. Truyền của các hạt không hòa tan có thể gây ra các mạch máu ngoại vi embolization, tổ chức u, viêm tĩnh mạch, khối u và có thể thậm chí gây ra các phản ứng gây ung thư.