Trang chủ > Sản phẩm > Xi-lanh áp suất cao > CT xi-lanh tiêm
Ống tiêm EZEM

Ống tiêm EZEM

    EZEM Syringes được sử dụng để tăng cường độ tương phản của ống tiêm kim tiêm dùng một lần, độ tương phản mật độ phù hợp của chụp cắt lớp vi tính (CT) và chụp động mạch (DSA) và chụp cộng hưởng từ (MRI)