Trang chủ > Sản phẩm > Xi-lanh áp suất cao > CT xi-lanh tiêm

Các ống tiêm dùng một lần mà không cần kim cho Nemoto Dual Shot hệ thống phun CT 200ml / 60ml

    REF #: SNE103 để sử dụng với Nemoto Dual Shot 60ml / 200ml CT tiêm nội dung Hệ thống: 1 – 60ml ống tiêm, 1-200ml ống tiêm, 1-150cm nối ống, cành hoa dài 1, 1-ngắn spike đặc điểm kỹ thuật: gói tiêu chuẩn 60ml / 200ml: 20pcs/CTN Features: cho phân phối các phương tiện tương phản trong nâng cao...