Trang chủ > Sản phẩm > Xi-lanh áp suất cao > CT xi-lanh tiêm
Hệ thống tiêm CT

Hệ thống tiêm CT

    Hệ thống tiêm CT
    1. Gói cá nhân
    2. Tiệt trùng bằng khí EO, không độc hại, không pyrogenic, chỉ sử dụng một lần
    3. Sản xuất trong PP y tế