Trang chủ > Sản phẩm > Xi-lanh áp suất cao > CT xi-lanh tiêm
Ống tiêm CT Bracco

Ống tiêm CT Bracco

    Ống tiêm CT Bracco
    1. Chất lượng cao y tế Chất liệu Polypropylen
    2.Kit cho hệ thống tiêm CT Bracco EZEM Trao quyền
    3. Hoàn toàn phù hợp với kim phun cao áp