Trang chủ > Sản phẩm > Ống kết nối > Áp thấp nối ống
Ống nối áp suất dùng một lần

Ống nối áp suất dùng một lần

    Ống nối áp suất dùng một lần
    * Ống nối Y cuộn với giá trị đơn
    * Được sử dụng với ống tiêm áp lực cao để cung cấp môi trường tương phản trong quá trình quét tăng cường CT / MRI.
    * Gói cá nhân, khử trùng EO.